ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์..

เทศกาลสงกรานต์

ในเร็ว ๆ นี้ในช่วงเดือนที่กำลังจะถึงคือเดือนเมษายนที่เป็นเดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์และมีอากาศที่ร้อนอบอ้าว มากที่สุดทำให้เป็นเทศกาลที่ผู้คนต้องออกเดินทางหรือออกมาสังสรรค์กันซึ่งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวไทยมาเป็นเวลาช้านาน และในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ยังเป็นช่วงที่ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเองนั้นก็มีผู้มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจากชาวต่างประเทศที่ต้องการมาร่วมเล่นเทศกาลเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เป็นเหตุที่ทำให้การสัญจรและการจราจรที่แออัดเป็นจำนวนมากจากการเดินทางออกต่างจังหวัดและภายในกรุงเทพฯ ที่เป็นเมืองหลวงเองก็มีการจัดเทศกาลสงกรานต์ในหลากหลายพื้นที่ ทำให้การจราจรภายในตัวเมืองเองก็มีการติดขัดเป็นอย่างมาก

เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลให้ประชาชนออกมากราบไหว้ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีพระคุณต่อตัวเองและออกมาเล่นสาดน้ำ ปะแป้ง กันเพื่อความสนุกสนานหรือจะเป็นการเข้าวัดทำบุญ ก่อกองทราย ซึ่งเป็นวิธีการขอพรในเรื่องของฐานะความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวและหน้าที่การงานที่กำลังทำอยู่ได้มีความสะดวกราบรื่นไปได้ด้วยดี เทศกาลนั้นเองก็เปรียบเสมือนขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนาธรรมขึ้นปีใหม่ในแบบคนไทย ที่ขึ้นปีใหม่และขอให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

จากผลการติดตามเรื่องอุบัติเหตุการขับรถยนต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่าน ๆ มาจะมียอดผู้ประสบอุบัติเหตุจากการขับรถยนต์หรือยานพาหนะที่ให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเหตุที่ต้องให้มีการดูแลในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เพราะในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่ผู้คนจะมีการใช้บริการรถขนส่งโดยสารในเรื่องของการเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปสังสรรค์กับครอบครัวที่ต่างจังหวัด และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการท่องเที่ยวเพื่อรับชมขนมธรรมเนียมและประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทย

และในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ธุรกิจที่ส่งผลดีในช่วงเทศกาลนี้อย่างธุรกิจการท่องเที่ยวเองก็มีผู้คนต่างใช้บริการเป็นจำนวนมากทั้งสถานที่บริการให้ความบันเทิงตามพื้นที่เปิดให้บริการเล่นสงกรานต์เองก็มีรายได้เข้ามาเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่มรายได้ให้เข้ามาสู่ประเทศไทย ดังนั้นแล้วเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นประเพณีสำคัญของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ต้องมีการช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบนี้เอาไว้ และระมัดระวังในเรื่องของการใช้ยานพาหนะที่ออกเดินทางหรือใช้บริการของรัฐที่ช่วยขนส่งผู้โดยสารให้ปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง