การพัฒนา รถยนต์ประหยัดพลังงาน ที่จะมาช่วยลดในเรื่องของการใช้น้ำมันที่กำลังมากขึ้น !!

การใช้รถยนต์บนถนนในตอนนี้ได้มีการใช้รถยนต์กันมากยิ่งขึ้นเยอะมากๆ ซึ่งจากการใช้รถยนต์ปริมาณที่มากขึ้นนี้เองก็ก่อให้เกิดผลเสียที่มีผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจราจร ปัญหาที่เกิดจากทางสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการใช้น้ำมันสำหรับการเป็นพลังงานสำหรับในการขับขี่รถยนต์ที่มากขึ้นจำนวนมากทำให้การใช้รถยนต์ขับในตอนนี้เองก็จะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเข้ามาช่วยเพื่อลดปัญหาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลเสียแก่สิ่งแวดล้อมและก็การใช้ชีวิตของมวลชนภายในประเทศไทย
รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการใช้รถยนต์ที่มากขึ้นมาจำนวนไม่ใช่น้อยนี้ ก็เลยได้มีการสร้างสรรค์หนทางที่จะมาช่วยสำหรับการไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ในตอนนี้ให้มีปัญหาที่เกิดขึ้นลดลง แล้วก็สิ่งที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการลดอุปสรรคต่อการขับขี่รถยนต์นี้ ได้ตอบปัญหาปัญหานี้ได้มากที่สุดเป็นการใช้ รถยนต์ประหยัดพลังงาน ที่จะมีการใช้กำลังไฟฟ้าหรือก๊าซแทนการใช้พลังงานน้ำมันที่ส่งผลกระทบในเรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดควันก่อมลภาวะทางอากาศรวมทั้งช่วยใช้พลังงานน้อยลงน้ำมันที่ทุกวันนี้เมืองไทยได้มีการใช้พลังงานนี้เยอะที่สุด ก็เลยทำให้รถยนต์ประหยัดพลังงาน เป็นโอกาสที่สมควรสำหรับเพื่อการแก้ไขปัญหาพวกนี้ทั้งผอง
รถยนต์ประหยัดพลังงาน เป็นการสร้างสรรค์ที่เริ่มจากการที่จะลดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการลดอุปสรรคต่อการใช้พลังงานน้ำมันให้ต่ำลงรวมทั้งหาพลังงานอันอื่นที่จะมาช่วยชดเชยในเรื่องเครื่องใช้เป็นพลังงานสำหรับการทำให้รถยนต์เขยื้อนได้ รวมทั้งลดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของมลพิษที่เกิดจากควันรถยนต์ที่ได้ออกมาจากรถยนต์จากผู้กระทำลั่นตัวของเครื่องยนต์กลไกให้ต่ำลงไป ซึ่งการนำมาใช้ในระยะแรกนั้นยังไม่ได้รับความนิยมเยอะแค่ไหนในหลายประเทศด้วยเหตุว่ายังมีความจำกัดในเรื่องของระยะทางที่เมื่อกระแสไฟฟ้าหมดจะมีผลให้รถยนต์ไม่สามารถที่จะเขยื้อนได้แล้วก็ควรต้องหากำลังไฟฟ้ามาเพิ่มให้ ถ้าหากเป็นการขับท่องเที่ยวในระยะทางที่ไกลอาจจะก่อให้การใช้กำลังไฟฟ้าก็มีข้อกำหนด ภายหลังจากกำเนิดปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังไฟฟ้านี้ที่ไม่อาจจะหาแหล่งพลังงานได้ ก็เลยได้มีการคิดแนวทางที่จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นกำลังไฟฟ้า ผ่านทางแผงโซล่าเซลล์ที่จะเป็นตัวรับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาและก็เปลี่ยนให้เป็นกำลังไฟฟ้าเอาไว้ใช้ โดยระบบนี้ได้เอามาจัดตั้งทดสอบการใช้กับรถยนต์ ในช่วยแรกเองก็มีปัญหาในเรื่องของพลังงานที่เก็บกักเอาไว้สามารถขับได้เพียงแต่ ชั่วโมง เพียงแค่นั้นแต่ว่าในตอนนี้ได้มีการปรับปรุงให้มีแบบอย่างการใช้พลังงานที่ลดน้อยลงแต่ว่าสามารถเดินทางได้ระยะไกลเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการพัฒนารถยนต์ใชัพลังงานน้อยลงนี้บ่งบอกถึงถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นตลอดเพื่อนำมาตอบแทนการใช้น้ำมันที่กำลังจะหมดไปภายในประเทศไทย